Kāpēc man ir jāuzrāda mani ienākumi?

Kāpēc man ir jāuzrāda mani ienākumi?

Dati par ienākumiem tiek pieprasīti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu. Jebkuram azartspēļu organizatoram, tāpat kā finanšu institūcijām (tostarp bankām) ir pienākums pārliecināties par līdzekļu, kas tiek iemaksāti spēļu kontā, izcelsmi. Tāpat jebkuram klientam ir pienākums šādu informāciju sniegt. Turklāt ienākumu pārbaude palīdz mums izvērtēt, vai spēlēšanas paradumi ir salāgojami ar katra klienta finanšu iespējām, kas savukārt dod iespēju savlaicīgi atklāt problemātisku (pārmērīgu) spēli.